Warsztaty Sales Force Manager

5.999 brutto

Warsztaty szkoleniowe

Warsztaty Sales Force Manager  

Dwudniowe  warsztaty przekazują praktyczną wiedzę związaną z rolą lidera kierującego zespołem sprzedażowym. Bazujemy na doświadczeniach zdobytych podczas długoletniej praktyki w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi w międzynarodowych firmach z różnych branż operujących zarówno w formule B2C jak i B2B. Uczymy jak w zaplanowany i systematyczny sposób budować w zespole pozycję lidera, który jest osobą ulokowaną w centrum zespołu a nie ponad nim. Jak być przywódcą, który w skuteczny sposób prowadzi zespół sprzedażowy do realizacji jego celów a nie jest nadzorcą monitorującym wyniki. Nasze podejście do przywództwa w zespole nazwaliśmy zarządzaniem przez cele. Polega ono na metodyce dobierania właściwych indywidualnych i zespołowych celów i narzędziach wspierających zespół w ich realizacji. Przekazujemy też wiedzę nt. skutecznych metod motywowania krótko i długoterminowego na poziomie indywidualnym i zespołowym.

Dodatkowo zastosowanie gamifikacji opartej na autorskiej metodzie Trinity Model® zapewni ciekawą i emocjonującą formę szkolenia.

Warsztaty są zaplanowane na dwa dni szkoleniowe (2x8h z przerwami).

W pierwszym dniu uczestnikom warsztatów przekazywana jest skondensowana i usystematyzowana wiedza na temat zasad nowoczesnego przywództwa w zespole. Uczestnicy nabędą wiedzę jak skutecznie dostrzec różnorodność w zespole i wykorzystać ją do jego konsolidacji i podniesienia efektywności. Poznają skuteczne metody motywowania i rozwijania kompetencji członków zespołu. Dowiedzą się też jak radzić sobie z konfliktami w zespole i jak przekształcić je konstruktywne działania poprawiające skuteczność zespołu. Poznają też zasady prowadzenia coachingu, który jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed liderem zespołu sprzedażowego. Prowadzący w pierwszym dniu występują w roli trenerów przekazujących wiedzę i organizujących praktyczne zadania do realizacji.

W drugim dniu uczestnicy warsztatów będą pracować dwuetapowo nad przygotowanymi wcześniej „case study” opartymi o realne wyzwania z jakimi mierzą się w swojej pracy. W pierwszym etapie będą pracować w zespołach tematycznych stosując kilkustopniowy proces z użyciem dobranych metod burzy mózgów aby wypracować wspólnie pomysły na rozwiązania tematów z „case study”.  W drugim etapie będą uczestniczyć w dwóch turach coachingów. Wpierw z odwróconymi rolami aby przetestować na sobie skuteczność wypracowanych rozwiązań. Prowadzący występują tu w roli obserwatorów, którzy po pierwszej turze podzielą się wnioskami z obserwacji przeprowadzanych coachingów. W drugiej turze będą prowadzone coachingi w swoich rolach. W miarę możliwości organizacyjnych coachingi mogą być przeprowadzane poza salą szkoleniową „w terenie”.

Dzięki tej unikalnej innowacyjnej formule dwudniowe warsztaty łączą w sobie elementy praktycznego szkolenia z elementami konsultingu w istotnych dla firmy obszarach.

Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat  Sales Force Managera  potwierdzający udział w warsztatach.

***********************************************************************************

Warsztaty są przeznaczone dla grupy 10-12 osobowej. Przy mniejszych lub większych grupach prosimy o bezpośredni kontakt przed zakupem warsztatów. 

Warsztaty można zamówić tylko przez bezpośredni kontakt z nami. Po uzgodnieniu terminu można dodać warsztaty do „koszyka” i opłacić. Termin warsztatów do ustalenia. Zwykle okres oczekiwania nie jest dłuższy niż  4-6 tygodni. 

Produkt dostępny na zamówienie

EnglishFrenchGermanPolish