Narzędzia do Warsztatów Integracyjnych Design Thinking – licencja trenerska

4.900 brutto

Pakiet warsztaty + narzędzie.

Warsztaty integracyjne bazujące na metodzie Design Thinking.

Czas trwania warsztatów:  1-dniowe (8h).

Ilość osób biorących udział w warsztatach: 4 zespoły, 4-6 osobowe.

Fabuła:  Magistrat dużej metropolii ogłasza przetarg na zaprojektowanie parku miejskiego. Przetarg wygra firma, która opracuje projekt i zbierze od inwestorów największe fundusze. Zespoły reprezentują konkurujące ze sobą firmy z branży architektury przestrzeni.  Celem jest zebranie od inwestorów jak największych funduszy na budowę parku miejskiego. Fundusze zbierane są przez zespoły dzięki wykonywaniu zadań związanych z procesem Design Thinking. Zespoły zarówno zbierają fundusze jak i rozwijają swoje projekty, które będą na koniec zaprezentowane w finale przetargu.

Zakres merytoryczny warsztatów: Przyswojenie 5 etapów metody Design Thinking, nauka formułowania insightu i definiowania oraz redefiniowania wyzwania projektowego metodą HMW, organizowania burzy mózgów, poznanie różnych metod burzy mózgów. Nauka kreatywnego myślenia projektowego z wykorzystaniem różnych inspiracji a także zasad iteracji w procesie projektowym. Dodatkowo w trakcie warsztatów wykorzystywane są specjalnie opracowane energetyzery dedykowane poszczególnym etapom procesu projektowego.

W ramach zakupionego pakietu klient (firma szkoleniowa) prócz przeprowadzonych warsztatów otrzymuje narzędzie: 1 egz. gry do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (licencja trenerska) plus możliwość dostępu do wersji online opartej o powszechnie używane platformy do spotkań i pracy zdalnej. Dostęp online do sesji szkoleniowych do nabycia odrębnie w sklepie.

Skład zestawu:

  • Karty Pracy – 74szt
  • Karty Procesu „Joker” – 41szt
  • Karty Energetyzery – 24szt
  • Plansza 120x80cm – 1szt
  • Karty 1000$ – 25szt
  • Karty 500$ – 25szt
  • Karty 200$ – 25szt
  • Pionki do gry – 4szt
  • Scenariusz warsztatów – 1szt
  • E-book (pendrive) – 1szt

Zestaw składa się z kart uniwersalnych oraz kart tematycznych związanych z zaprezentowaną fabułą (zakres: rozwój projektu usługi metodą Design Thinking). Istnieje możliwość dokupienia  specjalnych kart do moderowania (do zamiany z kartami tematycznymi), dzięki którym można przeprowadzić warsztaty moderowane zmierzające do stworzenia prototypów realnych produktów lub usług.

Kategoria:
EnglishPolish